De aankomende jaren wil het stadsbestuur maatregelen nemen om de binnenstad van Eindhoven autoluw te maken. Zo zou er een fietsenstalling worden uitgebreid bij het station en zou de Vestdijk worden aangepast.

Niet alleen de infrastructuur, maar ook het gedrag van inwoners moet veranderen, volgens de gemeente. Aangezien er in het centrum van Eindhoven meer woningen, dus meer mensen komen wonen, moet er tegelijkertijd ook aan worden gedacht om de stad groener en klimaatbestendiger te maken.

De gemeente werkt aan een korte- en langetermijnstrategie voor parkeren in de binnenstad. Ook worden gebieden zoals De Grote Berg en de Geldropseweg omgevormd tot 30 kilometerzones.

Bron: NU.nl
29-12-2019