De prijzen van de nieuwbouwwoningen zijn niet gestegen door de invoering van de bouw bijdrage in Eindhoven. Ondanks de extra kosten zijn de bouwplannen ongewijzigd uitgevoerd voor de projectontwikkelaars.

De gunstige marktomstandigheden hebben een belangrijke rol gespeeld. De winstmarges zijn behoorlijk hoog. De kosten daarentegen zijn juist simpel te vervangen. 

Sinds afgelopen jaar vraagt Eindhoven een bijdrage aan projectontwikkelaars voor bovenwijkse voorzieningen zoals fietspaden, parken en openbaar vervoer. Er bestaan uitzonderingen voor bijvoorbeeld sociale woningbouw door corporaties. 

Onderzoekers adviseren wel om de bijdrage per project jaarlijks te blijven herzien en te spiegelen aan de marktsituatie. Als de markt namelijk slechter gaat kan het voor problemen zorgen voor projectontwikkelaars.

Bron: NU.nl
5 november 2020