In gebieden met bodemdaling moeten overheden rekening houden met mogelijke schade aan woningen als gevolg van bouwprojecten. Dit benadrukte politica Mona Keijzer na haar bemiddeling in het Almelo-De Haandrik ‘kanaaldrama’ in Overijssel. Het uitdiepen en verbreden van het kanaal resulteerde in verzakte en beschadigde huizen. Keijzer dringt aan op snelle schadevergoedingen voor de getroffen bewoners, maar waarschuwt ook voor bredere problemen in gebieden met bodemdaling.

Vooral veen- en kleigebieden lopen risico, waar de bodem de komende jaren tot wel een halve meter kan dalen. Bouwwerkzaamheden, zoals weg- en rioleringsprojecten, kunnen dit proces versnellen. Keijzer pleit voor samenwerking tussen overheden om woningschade te voorkomen. Daarnaast moeten de overheden genereus zijn met compensaties voor huiseigenaren die schade ondervinden.

Ook oudere binnensteden ondervinden steeds vaker problemen door bodemdaling. Bewoners van historische huizen ervaren wateroverlast door de stijging van het grondwaterpeil, een gevolg van bodemdaling. Hoewel tijdelijke maatregelen zoals het verlagen van het waterpeil enkele jaren verlichting bieden, zal verdere bodemdaling uiteindelijk leiden tot meer verzakte woningen. Een nieuwe opleiding Bodemdaling van Saxion en Campus Gouda tracht bij te dragen aan het gebrek aan deskundigen op dit gebied en mogelijke oplossingen te vinden voor dit groeiende probleem.

Bron: Vastgoed Actueel